facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Jezus alleen

Meditatie - Jezus alleen‌

Uit de Bijbel‌

Johannes 1:18 - Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. NBG ‘51


Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. NBV

Lied - Jezus alleen‌

Thema's