facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Bijbels ABC: Jubeljaar

Leviticus 25:10 - Jubeljaar‌

Uit de Bijbel‌

‘Ook de schepping zelf zal bevrijd worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.' (Romeinen 8: 21)

God maakt alle dingen nieuw!

Lied - Zing de Here een nieuw lied‌

Thema's