facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Bijbels ABC: Toorn

Psalm 30:6 - Toorn‌

Uit de Bijbel‌

‘En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn.’ (Jesaja 30:18)

God wil ons gráág onze zonden vergeven. Maar niet altijd kan Hij Zijn vergeving aan ons kwijt. Hij wacht op ons, totdat wij Zijn genade ook echt willen. Kan Hij Zijn genade aan jou kwijt?

Vraag om Zijn hulp: Here, wilt U mij Uw genade geven?

Lied - Toen eenmaal God terneder kwam‌

Thema's