facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Leren kijken

Matteüs 11:2-3 - Leren kijken‌

Uit de Bijbel‌

Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: 'Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?' (Matteüs 11:2,3)

Het antwoord van Jezus is zeer leerzaam. Hij verwijst naar het Woord van God. Daarin staat alles over Hem geschreven.

Lied - Er is een verlosser‌