facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Geloven is altijd blij zijn

1 Tessalonicenzen 5:16 - Geloven is altijd blij zijn‌

Uit de Bijbel‌

'Wees altijd verheugd' (1 Tessalonicenzen 5:16)

Lees verder in de Bijbel

‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.’ (Filippenzen 4:4,5)

Lees verder in de Bijbel

Lied - Oh happy day‌