facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Denk aan iets anders

Filippenzen 4:8 - Denk aan iets anders‌

Uit de Bijbel‌

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. (Filippenzen 4:8)

Lees verder in de Bijbel

Lukt het jou om aan iets anders te denken?

Lied - Vader, U bent goed‌

Thema's