facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Muzikale overdenkingen in Israël

Ds. Arie van der Veer vanuit Israël‌

'De HEER is God! De HEER is God!'‌

Ds. Arie van der Veer ging afgelopen zomer langs bijzondere plekken in Israël. De Bijbelse plekken inspireerden hem tot een prachtige serie overdenkingen gebaseerd op bekende liederen. De eerste video is opgenomen in het noorden van Israël, vlakbij een monument van profeet Elia.

1 koningen 18:20-39 - Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei: ‘HEER, God van Abraham, Isaak en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent, en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. Geef mij antwoord, HEER, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u, HEER, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Het vuur van de HEER sloeg in en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al; zelfs het water in de geul likte het op. Alle Israëlieten zagen het, en allen vielen op hun knieën en riepen: ‘De HEER is God, de HEER is God!’ (vers 36-39)

Lied - Psalm 95: 1 en 3‌