facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Wat voor relatie hebben Abram en God?

Paul Visser - Gods weg met Abraham 1‌

Uit de Bijbel‌

De komende vijf dagen vertelt ds. Paul Visser ons over Abram. Wat was zijn relatie met God?

Genesis 12:1-5

De HEER zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.' Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar KanaƤn.

Geloven in de Bijbel ontstaat daar waar jij overtuigd raakt. Omdat je een stem verneemt. Wanneer en waar sprak God jou voor het eerst aan?

Lied - God heeft het eerste woord‌