facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

God laat Abram niet los

Paul Visser - Gods weg met Abraham 5‌

Uit de Bijbel‌

Genesis 12:17-20 - Maar de HEER trof de farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sarai. Toen ontbood de farao Abram. 'Wat hebt u mij aangedaan!' zei hij. 'Waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer, neem haar mee en verdwijn!' En op bevel van de farao werd Abram, met zijn vrouw en al zijn bezittingen, onder geleide het land uitgebracht.

Genesis 13:2 - Abram was bijzonder rijk: hij had veel vee, zilver en goud. Vanuit de Negev trok hij geleidelijk verder, tot aan Betel, tot aan de plaats tussen Betel en Ai waar zijn tent vroeger al had gestaan en waar hij toen een altaar had gebouwd. Daar riep Abram de naam van de HEER aan.

'God komt je terug roepen als je ver van huis bent geraakt.' Wat een heerlijke gedachte is dat!

Lied - God is trouw‌