facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Deel van een groter geheel

Kolossenzen 3:12-15 - Deel van een groter geheel‌

Uit de Bijbel‌

Kolossenzen 3:12-15 - Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

Hoe ben jij deel van Gods gezin? Op welke manier heb jij aandacht voor je geestelijke broers en zussen?

Lied - Samen werken‌