facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Lucas 3: Verandering komt niet vanzelf

Lucas 3:1-2 - Verandering komt niet vanzelf‌

Uit de Bijbel‌

Lucas 3:1,2 - In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias.

'Verandering komt niet altijd vanzelf, soms moet je daar zelf actie in ondernemen. Opnieuw beginnen is een andere en nieuwe weg in slaan… de weg van de Heer.' Lukt het jou om een andere weg in te slaan…?

Lied - Heer, wijs mij Uw weg‌