facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Lucas 3: De Heilige Geest helpt je op weg

Lucas 3:15-17 - De Heilige Geest helpt je op weg‌

Uit de Bijbel‌

Lucas 3:15-17 - Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, maar Johannes zei tegen hen: 'Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.'

Uit de meditatie - 'Je hoeft niet in je eentje opnieuw te beginnen. De Heilige Geest doet je opstaan en helpt je bij het zetten van de eerste stappen op je nieuwe weg.'

Lied - Spirit of the living God‌