facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Vrouwen uit de Bijbel: de slavin

Mirjam Kollenstaart - Vrouwen uit de Bijbel 3‌

Uit de Bijbel‌

2 koningen 5:2-5 - Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: 'Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.' Naäman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram: 'Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël.'

Wauw, wat een bijzonder verhaal… Ondanks wat het jonge meisje al heeft meegemaakt, vertrouwt ze volledig op de Heer!

Lied - Eeuwig getrouwe ‌