facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Het einddoel verandert niet

Numeri 13:28 - Het einddoel verandert niet‌

Uit de Bijbel‌

Numeri 13:28 - Maar daar staat tegenover dat de bevolking van dat land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot, en ook hebben we er Enakieten gezien.

Uit de meditatie - 'Gods weg is geen gemakkelijke weg. Het is soms een enorme omweg. Maar de bestemming blijft hetzelfde. Het land van overvloed. Het land van De Belofte. Leven tot in eeuwigheid.'

Lied - Steeds dichterbij‌