facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

God weet alles van mij

Orlando Bottenbley - God weet alles van mij‌

Uit de Bijbel‌

Psalmen 139:1-6

Voor de koorleider. Van David, een psalm.

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle. U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.

Lied - Talitha en Denise spelen en zingen 'Heer, die mij ziet zoals ik ben'‌

Thema's