facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

‘Tel de sterren, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen’

Paul Visser - Gods weg met Abraham 8‌

Uit de Bijbel‌

Genesis 15:1-6 - Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: 'Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.' 'HEER, mijn God,' antwoordde Abram, 'wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.' Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: 'Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.' Daarop leidde hij Abram naar buiten. 'Kijk eens naar de hemel,' zei hij, 'en tel de sterren, als je dat kunt.' En hij verzekerde hem: 'Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.' Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.

Lied - Psalm 93‌