facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Leren kijken

Matteüs 11:2-3 - Leren kijken‌

Uit de Bijbel‌

Matteüs 11:2,3 - Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: 'Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?'.

Het antwoord van Jezus is zeer leerzaam. Hij verwijst naar het Woord van God. Daarin staat alles over Hem geschreven.

Lied - Er is een verlosser‌