facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Vredestichters?

Matteüs 5:9 - Vredestichters?‌

Uit de Bijbel‌

Matteüs 5:9 - Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Vrede, sjalom is in de Bijbel een woord dat alles te maken heeft met een leven in goede verhoudingen: allereerst een goede verhouding met God, vervolgens goede verhoudingen tussen mensen, maar ook een goede verhouding tot jezelf.

Lied - Vrede‌