facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

De gaven van de heilige Geest

Orlando Bottenbley - De gaven van de heilige Geest‌

Uit de Bijbel‌

1 Korintiƫrs 12:11 - Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

Uit: NBV

1 Petrus 4:10 - Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

Uit: NBV

Weet jij al welke gaven en talenten God aan jou heeft gegeven?

Lied - Naastenliefde‌

Thema's