facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Eens als de bazuinen klinken

Ds. Arie van der Veer deelt een overdenking over 'Eens als de bazuinen klinken'‌

‘Wanneer de bazuin van God weerklinkt…’‌

1 Tessalonicenzen 4:16-18 - Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.

Hoe denk je verder dat de wederkomst van Jezus eruit zal zien? Welk beeld heb je erbij?

Lied - Eens als de bazuinen klinken‌