facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Burcht van liefde

Romeinen 8:38,39 - Burcht van liefde‌

Uit de Bijbel‌

Romeinen 8:38,39 - Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Lied - Een vaste burcht Cantate deel I‌

Thema's