facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Heb elkaar lief zoals Jezus ons liefheeft

Orlando Bottenbley - Leven in Gods huisgezin 1‌

Uit de Bijbel‌

Tijd voor een nieuwe serie overdenkingen! De komende acht dagen gaan we samen met ds. Orlando Bottenbley nadenken over het thema 'Leven in Gods huisgezin'. Vandaag beginnen we met het feit dat we elkaar mogen liefhebben zoals Jezus ons liefheeft…

Johannes 13:34,35 - 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

Lied - Maak liefde waar ‌