facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Bevestig elkaar zoals Jezus ons bevestigt

Orlando Bottenbley - Leven in Gods huisgezin 7‌

Uit de Bijbel‌

Efeziƫrs 1:4-6 - In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

Lied - You raise me up‌