facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Hij leidt mij

Psalm 23:3b - Hij leidt mij‌

Uit de Bijbel‌

Psalm 23:3 - hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.

Gebed - ‘Maak mij, HEER, met Uw wegen vertrouwd, leer mij Uw paden te gaan.’ (Psalm 25)

Lied - Naastenliefde‌

Thema's