facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

God redt Daniël en zijn vrienden, waardoor Nebukadnessar tot geloof komt

Jurjen ten Brinke - Daniël 3‌

Uit de Bijbel‌

Daniël 3:28 - Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: 'Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op hem verlaten, zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen.

Lied - Looft den Here alle gij volken‌

Thema's