facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Het is God die het willen als het handelen bij u teweegbrengt

Jurjen ten Brinke - Bekering 3‌

Uit de Bijbel‌

Filippenzen 2:12,13 - Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.

Lied - Heil'ge Geest van U o God‌

Thema's