facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Dank eerst voor alle zegeningen...

Orlando Bottenbley - Het gebed van Paulus 1‌

Uit de Bijbel‌

Vandaag starten we met een nieuwe serie overdenkingen. De komende dagen denken we samen met ds Orlando Bottenbley na over het gebed van Paulus in Efeziƫrs 1 en 3.

Efeziƫrs 1:15,16 - Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden.

Lied - Tel uw zegeningen‌