facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Stille nacht, heilige nacht

Op weg naar Kerst - Gods belofte is vervuld‌

'Gods belofte is vervuld'‌

MatteĆ¼s 1 - We kijken met Kerst vaak naar het beeld van het kleine pasgeboren baby'tje in de kribbe. In 'Stille Nacht' zingen we over 'Davids zoon, lang verwacht'. Aan David was een zoon beloofd die eeuwig zou regeren. Jezus is niet zomaar iemand. Hij is de vervulling van een belofte. Hij is de Koning die eeuwig regeren zal. Zoveel meer dan een pasgeboren kindje.

Stille nacht, heilige nacht, Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.


Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, wordt Ge op stro en in doeken gelegd. Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.


Stille nacht, heilige nacht, vreed' en heil wordt gebracht, aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!

Lied - Stille Nacht‌