facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Jezus als verzoener

Andries Knevel - Zoveel liefde 4‌

Uit de Bijbel‌

1 Johannes 4:9-10 - En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. NBV

Lied - Zonder Jezus‌

Thema's