facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

'U staat in de verkeerde rij'

Arie van der Veer - Johannes de Doper 2‌

Uit de Bijbel‌

MatteĆ¼s 3:13-17 - Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: 'Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?' Jezus antwoordde: 'Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.' Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.' NBV

Lied - Jezus alleen‌