facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Wasti, een stoere vrouw

Arie van der Veer - Ester 2‌

Uit de Bijbel‌

Ester 1:10-12 - Op de zevende dag, toen de koning door de wijn in een vrolijke stemming was, beval hij Mehuman, Bizzeta, Charbona, Bigta, Abagta, Zetar en Karkas - de zeven eunuchen die zijn persoonlijke dienaren waren - om koningin Wasti, getooid met de koninklijke hoofdband, bij hem te brengen; hij wilde de rijksgenoten van de volken haar schoonheid laten zien, want zij was mooi. Maar toen haar het bevel van de koning door de eunuchen werd overgebracht, weigerde koningin Wasti te komen. Dit ergerde de koning zeer en hij ontstak in woede. NBV

Lied - Ik zie goud in jou ‌

Thema's