facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Waar haalde Jezus zijn kracht vandaan?

Arie van der Veer - Kracht van Jezus‌

Uit de Bijbel‌

Handelingen 10:37,38 - U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazaret met de heilige Geest geeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. NBV

Lied - Heer geef ons de kracht‌