facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Geloven is vergeven

Matteüs 18:21,22 - Geloven is vergeven‌

Uit de Bijbel‌

Matteüs 18:21,22 - Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: 'Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' Jezus antwoordde: 'Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.' NBV

Lied - Als er vergeving is‌