facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Geloven is liefhebben

Matteüs 22:36,37 - Geloven is liefhebben‌

Uit de Bijbel‌

Matteüs 22:36-40 - 'Meester, wat is het grootste gebod in de wet?' Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.' NBV

Lied - Ik heb U lief, o mijn beminde‌