facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Abel

Hebreeën 11:4‌

Uit de Bijbel‌

Hebreeën 11:4 - Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige - God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven -, en door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven.

Genesis 4 - Wat betekent het verhaal van Kaïn en Abel voor jou? En wat leert het verhaal jou over God?

Lied - Kom en verhef de naam van God‌

Thema's