facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Henoch

Hebreeën 11:5,6‌

Uit de Bijbel‌

Hebreeën 11:5,6 - Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.

Genesis 5:24 - Vind jij dat je net als Henoch in 'nauwe verbondenheid' leeft met God? Of zou je je meer verbonden willen voelen?

Lied - Als wij wand'len met Hem‌

Thema's