facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Je kunt niets meenemen

Arie van der Veer - Je kunt niets meenemen‌

Uit de Bijbel‌

Openbaring 14:13 - Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: 'Schrijf op: "Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven."' En de Geest beaamt: 'Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.' NBV

Lied - Wie zich eens gaf aan Jezus‌

Thema's