facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

'Ga naar de ontmoetingstent'

Mirjam Kollenstaart - Mirjam 3‌

Uit de Bijbel‌

Numeri 12:1-4 - Mirjam en Aäron maakten aanmerkingen op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw: 'Hij is met een Nubische getrouwd!' Ook zeiden ze: 'Heeft de HEER soms uitsluitend bij monde van Mozes gesproken en niet ook bij monde van ons?' De HEER hoorde dit. Nu was Mozes een zeer bescheiden man - niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij. Onmiddellijk gebood de HEER Mozes, Aäron en Mirjam: 'Ga alle drie naar de ontmoetingstent.' Dat deden ze. NBV

Lied - Rust mijn ziel uw God is Koning‌

Thema's