facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

"Ik heb U met eigen ogen aanschouwd"

Mirjam Kollenstaart - Job 5‌

Uit de Bijbel‌

Job 42:1-6 - Nu antwoordde Job de HEER: 'Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over wonderen, te groot voor mij om te bevatten. "Luister," zei ik, "dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet." Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil.' NBV

Lied - Voor de bloemen op de velden‌

Thema's