facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Vergeven en vergeten

Micha 7 - Vergeven en vergeten‌

Uit de Bijbel‌

Micha 7:19 - Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. NBV

Lied - Als er vergeving is‌

Thema's