facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

God zal ons doen slagen

Jurjen ten Brinke - Nehemia 5‌

Uit de Bijbel‌

Nehemia 2:17 - Maar nu zei ik tegen hen: 'U ziet in welke ellende wij verkeren: Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn.' NBV

Nehemia 2:20 - Dit was mijn antwoord: 'Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen met de herbouw. U hoort niet in Jeruzalem, u kunt er geen rechten laten gelden, hier is niets dat aan u herinnert.' NBV

Lied - Uw wil geschiedde‌

Thema's