facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Luister alleen naar Hem

Jurjen ten Brinke - Nehemia 7‌

Uit de Bijbel‌

Nehemia 6:6-9 - 'Onder de bevolking gaat het verhaal - en Gesem bevestigt het - dat u met de Joden een opstand voorbereidt en dat u daarom de muur opbouwt. Volgens dezelfde bron zou u hun koning willen worden en laat u zelfs profeten optreden die, met een verwijzing naar u, in Jeruzalem verkondigen dat Juda een koning heeft! Welnu, zoiets zal ook de koning ter ore komen. Laten wij daarom toch eens overleggen.'

Ik stuurde hem het volgende antwoord: 'Wat u beweert is onjuist. U bedenkt het allemaal zelf!' Ze waren er allemaal op uit ons bang te maken, zodat we het werk zouden opgeven en er niets meer gebeuren zou. Maar ik pakte het werk juist voortvarend aan. NBV

Lied - Ga met God en Hij zal met je zijn‌

Thema's