facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Doe het goede!

Jurjen ten Brinke - Nehemia 8‌

Uit de Bijbel‌

1 Petrus 2:12 - Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. NBV

1 Petrus 2:15 - God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. NBV

Lied - Psalm 34- Stralen van geluk‌

Thema's