facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Genade is geen erfgoed

Arie van der Veer - Genade is geen erfgoed‌

Uit de Bijbel‌

1 Samuel 8:1-3 - Toen Samuel oud geworden was, benoemde hij zijn zonen tot rechters over Israël. De oudste heette Joël en de tweede Abia. Ze bestuurden het land vanuit Berseba. Maar ze volgden het voorbeeld van hun vader niet na: ze waren op eigen voordeel uit, namen steekpenningen aan en verdraaiden het recht. NBV

Lied - God vol vergeven‌

Thema's