facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

De Farizeeër en de tollenaar

Arie van der Veer - De Farizeeër en de tollenaar‌

Uit de Bijbel‌

Lucas 18:14 - 'Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.' NBV

Lied - Ik zou wel eens willen weten‌

Thema's