facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Jezus stierf in plaats van ons

Orlando Bottenbley - 2 Korintiërs 5/2‌

Uit de Bijbel‌

2 Korintiërs 5:18,19 - Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. NBV

Lied - Dit is het Lam ‌

Thema's