facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Geen slaven maar kinderen

Galaten 3:23 - Geen slaven maar kinderen‌

Uit de Bijbel‌

Galaten 3:23 - Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden.

Uit de meditatie - 'Je bent geen slaaf, je bent Zijn kind. Geroepen om in vrijheid te leven. Maar het is wel een vrijheid die anderen nooit te kort doet. Een vrijheid om elkaar in liefde te dienen.'

Lied - Hier ben Ik, kind‌