facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Het staat niet op de kalender

Arie van der Veer - Het staat niet op de kalender‌

Uit de Bijbel‌

Lucas 21:34 - Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, […]. NBV

Lied - Komt kinderen niet dralen‌

Thema's