facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Laat je niet verrassen

Arie van der Veer - Laat je niet verrassen‌

Uit de Bijbel‌

Lucas 21:34,35 - Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. NBV

Lied - De grote dag breekt weldra aan ‌

Thema's