facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

De hoop van Zacharias en Elisabet

Paul Visser - Advent 1‌

Uit de Bijbel‌

Ds. Paul Visser vertelt ons de komende dagen het verhaal van Zacharias en Elisabet. Toen ze het totaal niet meer verwachtten, gaf God hen een zoon: Johannes. Een wonderlijk en hoopvol verhaal!

Lucas 1:1-7 - Toen Herodes koning was van Judea, was er een priester die Zacharias heette. Hij hoorde bij de priestergroep van Abia. Zijn vrouw heette Elisabet. Ook zij kwam uit een familie van priesters. Zacharias en Elisabet waren eerlijke mensen die zich heel precies hielden aan alle wetten van God. Ze waren al oud. En ze hadden geen kinderen, omdat Elisabet die niet kon krijgen. Bijbel in Gewone Taal

Lied - Zing van Zijn trouw‌